Laftesystem

Vårt patenterte laftesystem er et fleksibelt og effektivt system for bygging av mange typer av bygg. Vi kan tilpasse elementene våre til driftsbygg i landruket, service bygg, fritidsbygg og boliger. Laftet har gode isolerings og brannsikrings egenskaper. Laftestokken er designet med henblikk på tetthet og stabilitet og integrerer uten problem i teknisk byggestandard NS TEK10.